Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Regulamin

I. Akceptacja warunków

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu dostępnego na stronie citigram.eu oraz stronach pokrewnych (np. warsawgram.eu) które można wybrać z pola „wybierz miasto”,    przez zarejestrowanych Użytkowników, a także przez osoby odwiedzające Serwis, jak również stosunki między Administratorem i Serwisem a Użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami odwiedzającymi Serwis.
 2. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Regulaminu, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu lub uzyskając do niego dostęp, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy w oparciu o prawo polskie.
 4. Administratorem Serwisu jest Multi Solutions (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Poniżej dane adresowe i rejestrowe Administratora:

  ul. Stargardzka 7-9 
  54-156 Wrocław
  Polska
  www.multi-solutions.pl
  Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia fabrycznej
  KRS 0000465942, REGON 022167059, NIP 


II.  Definicje

 • „citigram.eu” – strona internetowa, której administratorem jest Multi Solutions sp. z o.o., na której dostępny jest Serwis oraz podstrony miast serwisu;
 • „Dane Rejestracyjne” – dane dotyczące Użytkownika podane na potrzeby rejestracji w celu korzystania z Serwisu;
 • „Konto” – osobiste konto Użytkownika na citigram.eu zabezpieczone indywidualnym adresem e-mailowym, loginem oraz hasłem;
 • „Moderator” – użytkownik serwisu nominowany przez Administratora, posiadający, w zakresie nadanym przez Administratora, uprawnienia do zarządzania Zawartością Serwisu oraz uprawnieniami Użytkowników;
 • „Regulamin” – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, którym zobowiązany jest podporządkować się Użytkownik korzystający z Serwisu;
 • "Regulamin konkursu" - poszczególne regulaminy konkursów organizowanych oraz publikowanych na Citigram.eu oraz stronach pokrewnych stanowią rozszerzenie i uzupełnienie regulaminu i mają taką samą moc wiążącą jak niniejszy regulamin;
 •  „Serwis”– zbiór źródeł internetowych i funkcjonalności dostarczanych przez citigram.eu; internetowy fotograficzny serwis społecznościowy dostępny na stronie citigram.eu
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która zarejestrowała się w Serwisie i założyła swoje Konto w Serwisie;
 • „Zawartość Serwisu” – wszelkie informacje, dane, teksty, fotografie, grafiki, wiadomości i inne materiały umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

III. Dostęp do Serwisu

 1. Administrator dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, przy czym:
  1.  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do likwidacji bądź zmiany Serwisu za uprzednim powiadomieniem Użytkowników;
  2. dministrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu w jakimkolwiek czasie i przez jakikolwiek okres z przyczyn od Administratora niezależnych.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo podjęcia w każdym czasie decyzji o ograniczeniu dostępu do całości lub części Serwisu wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Administrator Serwisu zapewnia Użytkownikowi (na jego wniosek) możliwość usunięcia Konta założonego w Serwisie.
 4. Usunięcie Konta jest realizowane przez Administratora i polega na wykasowaniu Danych Rejestracyjnych Użytkownika, skutkującym pozbawieniem możliwości logowania się na usunięte Konto Użytkownika. Usunięcie Konta nie oznacza wykasowania wszystkich treści opublikowanych w Serwisie przez Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika może zostać usunięte w trybie jednostronnej decyzji podjętej przez Administratora, w przypadku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad korzystania z Serwisu, określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konto Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowane w trybie jednostronnej decyzji podjętej przez Administratora lub Moderatora, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, określonych w niniejszym Regulaminie lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących .
 7. Po zamknięciu Konta Administrator Serwisu jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika, którego Konto zostało zamknięte.

IV. Opis Serwisu

 1. Serwis zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z różnych elektronicznych usług interaktywnych, udostępnianych na stronach Serwisu - tj. w szczególności możliwość zamieszczania w Serwisie tekstów i grafiki. Każda nowa dodana do Serwisu Zawartość podlega automatycznie zasadom określonym w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci internetowej bezpośredni, bądź za pośrednictwem innych narzędzi umożliwiających taki dostęp, podlegających odpowiednim opłatom. Ponadto, niezbędne jest posiadanie wyposażenia niezbędnego do uzyskania połączenia z Internetem, w tym komputera i modemu.

V. Obowiązki związane z rejestracją użytkowników

 1. Użytkownik rejestrujący się w celu korzystania z Serwisu zobowiązuje się do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, wskazanych w formularzu rejestracyjnym (Dane Rejestracyjne) oraz do bieżącego aktualizowania tych informacji.
 2. W przypadku, gdy Dane Rejestracyjne okażą się nieprawdziwe bądź niekompletne, Administrator Serwisu ma prawo zlikwidować Konto danego Użytkownika bądź odmówić mu prawa korzystania z Serwisu w przyszłości w całości bądź w części.

VI. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych  jest Multi Solutions.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, ...
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystnia z Serwisu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem wyłącznie w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym na podstawie  umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na to, aby wszelkie Dane Rejestracyjne, a także inne informacje dotyczące Użytkownika były przetwarzane zgodnie z treścią polityki prywatności Administratora Serwisu, dostępnej pod następującym adresem http://www.warsawgram.eu/pl/footermenu/polityka-prywatnosci/
 5. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym przez Administratora w celu wskazanym w ust. 3 powyżej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie zasad określonych w polityce prywatności Administratora Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych przy rejestracji jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do rejestracji, założenia Konta i korzystania z Serwisu. 
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ch poprawiania zmiany, a także wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 8. Zgoda, o której mowa w pkt 4-5, nie oznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych i Danych Rejestracyjnych Użytkowników, w innym celu niż wskazany w pkt 3 powyżej, w szczególności w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego na rzecz podmiotów trzecich.
 9. Administrator Serwisu nie przetwarza danych osobowych podanych przez Użytkownika dobrowolnie tj. nie wymaganych przez Administratora i nie ponosi odpowiedzialności za takie dane, jeżeli znajdą się w profilu Użytkownika. Zaleca się podawanie takich adresów, które nie zawierają danych osobowych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia. Inne adresy e-mailowe wpisywane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Jeżeli po udostępnieniu danych, o których mowa wyżej, Użytkownik obawia się, że jego dane osobowe mogą zostać zidentyfikowane, powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając mail na adres: kontakt@citigram.eu

VII. Pliki cookies

 1. Serwis citigram.eu wykorzystuje pliki cookies.  Poprzez pojęcie plików cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 2. Niektóre z tych plików są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zaś inne mają ułatwić Użytkownikom korzystanie z Serwisu bądź są stosowane w celu gromadzenia danych statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają Użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość Serwisu. Pliki cookies pozwalają na dostosowannie strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 3. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach Serwisu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu, optymalizowaniu emisji reklam w Serwisie i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować mechanizmy współpracujących z Serwisem reklamodawców, firm badawczych oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies:
  •  sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Pliki cookies można według ich przydatności podzielić na następujące rodzaje:
  • niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz służące zapewnieniu bezpieczeństwa,
  • wydajnościowe -  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszego serwisu,
  • funkcjonalne -  umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
  • społecznościowe - umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w Serwisie w ramach zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook.
 6. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia plików cookies używanych w Serwisie lub na stronach naszych reklamodawców, za pomocą opcji przeglądarki internetowej lub programu typu firewall. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować brak możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji Serwisu. Informacje dotyczące plików cookies dla najpopularniejszego oprogramowania zapewniającego możliwość przeglądania treści w Internecie znajduje się na stronach:
 7. W przypadku korzystania z innej przeglądarki niż wymienione powyżej, w celu uzyskania informacji na temat wyłączenia obsługi plików cookies należy przejść do sekcji "Pomoc" przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VIII. Konto Użytkownika, hasło i bezpieczeństwo

 1. Każdy Użytkownik, po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, otrzyma hasło i Konto. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie w poufności swojego hasła, a także za wszystkie działania podejmowane z wykorzystaniem tego hasła i Konta. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do:
  • niezwłocznego poinformowania Administratora Serwisu o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego hasła lub konta bądź jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa,
  • upewnienia się o opuszczeniu konta i wylogowaniu po zakończeniu każdej sesji.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu zaniedbania wskazanych wyżej obowiązków Użytkownika.
 3. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo dezaktywacji Konta lub hasła jakiegokolwiek Użytkownika w przypadku uznania przez Administratora Serwisu, że dany Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korzystania z więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika, pod warunkiem, że potrzeba posiadania kolejnego Konta przez danego Użytkownika została uprzednio i każdorazowo uzgodniona z Administratorem.
 6. Naruszenie tej zasady (w tym próba zarejestrowania kolejnego Konta bez uprzedniego uzyskania wcześniejszej akceptacji Administratora dla takiego działania) grozi usunięciem wszystkich Kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do Serwisu.

IX.   Działalność Użytkowników

 1.  Przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przy użyciu usługi umożliwiającej umieszczenie Zawartości na stronie Serwisu lub umożliwiającej kontakt z innymi Użytkownikami Serwisu, każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, fotografie, grafiki, wiadomości i inne materiały (Zawartość) umieszczone w Serwisie, niezależnie od sposobu umieszczenia ponosi Użytkownik lub inna osoba, która zamieściła daną Zawartość w Serwisie. Zawartość Serwisu nie jest kontrolowana przez Administratora Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu lub odwiedzający Serwis jest uprawniony do poinformowania Administratora o wszelkich dostrzeżonych naruszeniach Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Administrator podejmie adekwatne działania. 
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności poniższych zasad:
  1.  nie umieszczać w Serwisie Zawartości sprzecznej z przepisami prawa, szkodliwej, obelżywej, krzywdzącej, wulgarnej, obscenicznej, drastycznej, naruszającej cudzą prywatność, zawierającej treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne;
  2. nie krzywdzić w jakikolwiek sposób osób trzecich;
  3. nie podawać się za inną osobę, uwzględniając administratorów sieci, moderatorów forum;
  4. nie umieszczać Zawartości do której Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innego tytułu prawnego;
  5. nie umieszczać Zawartości naruszającej prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo do patentu lub znaku towarowego osoby trzeciej,
  6. nie umieszczać Zawartości naruszającej tajemnicę przedsiębiorstwa (handlową);
  7. nie umieszczać Zawartość  niezgodnych z przepisami prawa;
  8. nie umieszczać wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych aby utrudniać, niszczyć lub ograniczać w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera oraz urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych;
  9. nie utrudniać lub nie przerywać działania Serwisu lub sieci z nim połączonych;
  10. nie naruszać wymagań i praw sieci połączonych z citigram.eu;
  11. nie używać Serwisu do uzyskiwania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach;
  12. nie używać Serwisu lub forum z nim związanego do zamieszczania, uzyskiwania danych o działaniach nielegalnych, zawierających treści promujące przemoc w stosunku do ludzi lub zwierząt. Dotyczy to również informacji na temat konstrukcji bomb, granatów oraz innych broni.
 4. Ponadto zabrania się linkowania plików zamieszczonych w Serwisie na innych, zewnętrznych serwisach i stronach internetowych, a w szczególności wykorzystywania Serwisu jako bezpłatnego hostingu plików do celów komercyjnych. W tym zabrania się umieszczania wpisów które zawierają tylko logo firmy (takie wpisy będą usuwane).
 5. Administrator nie monitoruje Zawartości Serwisu, ma jednak prawo (lecz nie obowiązek) do usuwania lub niedopuszczenia do zamieszczenia Zawartości, która niespełnia powyższych warunków, jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub zostanie obiektywnie przez Administratora sklasyfikowana jako obraźliwa, lub w inny sposób naruszająca interesy lub prawa osób trzecich. Używając Serwisu Użytkownik zgadza się ponosić ryzyko związane z treścią Zawartości.
 6. Użytkownik może zamieścić w Serwisie Zawartość, w szczególności zdjęcia: (i) której jest autorem, (ii) do którek przysługują mu wyłączne prawa autorskie lub inny tytuł prawny lub (iii) na której wykorzystanie i umieszczenie w Serwisie posiada zgodę autora (twórcy) Zawartości lub osoby, której przysługują prawa autorskie lub inne do Zawartości. Zamieszczając w Serwisie Zawartość, Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie lub inne do tej Zawartości, w szczególności zdjęć oraz, że nie narusza w ten sposób praw autorskich osób trzecich. Zamieszczając w Serwisie Zawartość, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osoby objętej Zawartością.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szeroko pojęte wady prawne zamieszczonej  przez Użytkowników w Serwisie Zawartości, w szczególności zdjęć w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich, oraz za treść zamieszczanych opinii.
 8. Umieszczając Zawartość w Serwisie, użytkownik wyraża zgodę na:
  1. nieodpłatne publikowanie Zawartości w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych (w sieci Internet, sieci mobilnej oraz na innych polach eksploatacji), a także w innych mediach oraz materiałach, w szczególności materiałach reklamowych lub marketingowych wydawanych lub przygotowywanych przez Administratora Serwisu lub osoby trzecie związane z Administratorem Serwisu,
  2. wykorzystywanie Zawartości w celach promocji i reklamy Serwisu i innych usług dostępnych w sieciach teleinformatycznych,
  3. udostępnianie, przechowywanie i ujawnianie informacji o Koncie i Zawartości w celu prawidłowego administrowania Kontem zgodnie ze standardami obowiązującymi Administratora Serwisu,
  4. udostępnianie, przechowywanie i ujawnianie informacji o Koncie i Zawartości o ile jest to niezbędne w celu prowadzenia postępowania sądowego, ustosunkowania się do roszczeń osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
 9. Udzielając opisanych wyżej zezwoleń Użytkownik nie traci autorskich praw majątkowych do Zawartości. Wykorzystywanie Zawartości na opisanych wyżej zasadach następuje na zasadzie licencji udzielonej Administratorowi Serwisu wraz z prawem do udzielania przez Administratora Serwisu sublicencji osobom trzecim.
 10. Administrator Serwisu ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji Zawartości i komentarzy zamieszczonych w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu.
   

X. Naruszenia Regulaminu i reklamacje

 1. Jeżeli Administrator lub Moderator Serwisu stwierdzi naruszenie Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może podjąć stosowne według swego uznania działania, w szczególności:
  • natychmiastowe, czasowe bądź stałe odebranie danemu Użytkownikowi prawa dostępu do Serwisu,
  • natychmiastowe, czasowe bądź stałe usunięcie Zawartości umieszczonej w Serwisie,
  • wysłanie ostrzeżenia do danego Użytkownika,
  • podjęcie działań prawnych przeciwko Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia,
  • w przypadku naruszenia obowiązującego prawa powiadomienie odpowiednich organów.
 2. Działania Administratora lub osób przez niego uprawnionych powinny być odpowiednio zasygnalizowane Użytkownikowi naruszającemu Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązujące w formie pisemnej jako informacja opublikowana w Serwisie lub poprzez system prywatnych wiadomości z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy jest to technicznie niemożliwe lub gdy zwłoka w podjęciu działań mogłaby naruszyć prawa innych Użytkowników lub osób), działania takie mogą być podejmowane bez wcześniejszego sygnalizowania.
 3. Naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa należy zgłaszać za pośrednictwem formularza „zgłoś naruszenie” znajdującego się w prawym dolnym rogu wyświetlanego postu. Reklamacje lub inne roszczenia kierowane do Administratora winny być zgłaszane przez pocztę elektroniczną poprzez pomoc@citigram.eu i zawierać:
  • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej);
  • przedmiot reklamacji;
  • wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Administrator Serwisu rozpatruje zgłoszenia w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania lub od dnia uzupełnienia wymaganych informacji.
 5. Decyzja Administratora Serwisu w sprawie reklamacji będzie ostateczna. Nie wyłącza to uprawnienia do korzystania z innych środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

XI. Licencja na wykorzystanie opublikowanej Zawartości

 1. Z chwilą publikacji Zawartości w Serwisie, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji w celach prezentacji Zawartości w Serwisie citigram.eu oraz w celach reklamowych i marketingowych Administratora Serwisu, na następujących polach eksploatacji:
  • rozpowszechnianie Zawartości w szczególności poprzez wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranycm,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Zawartości, w szczególności w postaci zapisu cyfrowego,
  • wytwarzanie egzemplarzy Zawartości wszelkimi technikami,
  • dokonywanie opracowań Zawartości oraz na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi,
  • wykorzystywanie Zawartości w celach promocji i reklamy Serwisu i innych usług dostępnych w sieciach teleinformatycznych,
 2. Użytkownik zezwala na opracowanie Zawartości w zakresie niezbędnym do prezentowania Zawartości w Serwisie oraz na rozporządzenie opracowaniami Zawartości.
 3. Powyższa licencja obejmuje zgodę na bezterminowe przechowywanie w Serwisie treści umieszczonych w nim przez Użytkownika, nawet po usunięciu Konta Użytkownika.
 4. Administrator nabywa również praw do sublicencjowania lub innego przekazania praw nabytych z tytułu licencji osobom trzecim.

 

XII.Reklama w serwisie Citigram.eu

 1. Serwis oferuje użytkownikowi zwiększenie widoczności publikowanych treści poprzez opłacenie zamieszczonych przez niego wpisów w okresie  i częstotliwości wybranym przez użytkownika. Promować można tylko wpisy zamieszczone przez Użytkownika. Serwis nie stwarza możliwości promocji wpisów innych użytkowników.
 2. Promocję wpisów można zamówić bezpośrednio w serwisie używając przycisku „promuj wpis” znajdującego się prawym górnym rogu opisu postu i zaznaczeniu w formularzu zamówienia okresu i częstotliwości promocji oraz podania pełnych danych umożliwiających wystawienie faktury dla osoby fizycznej lub firmy zamawiającej reklamę. Możliwe jest również zamówienie kampanii reklamowych poprzez bezpośredni kontakt z biurem reklamy pod adresem reklama@citigram.eu
 3. Treści opłacone będę widoczne w serwisie, obok treści podstawowych według zdefiniowanego algorytmu, który zapewni dopasowanie wyświetlanych treści do zainteresowań użytkowników serwisu. Wpisy promowane będą oznaczone w serwisie specjalnym znakiem graficznym oraz opisane jako wpisy komercyjne. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań aby zachować wysoką efektywność promowanych treści. Zasada działania sam algorytmy nie będzie udostępniana użytkownikom, a wszelkie nieprawidłowości i uwago można zgłaszać przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres kontakt@citigram.eu
 4. Treść reklamowa powinna spełniać warunki opisane w punkcie IX niniejszego regulaminu. Treści reklamowe niezgodne z regulaminem serwisu będą usuwane. W takim przypadku opłaty za reklamę w serwisie zostanie zwrócona użytkownikowi.
 5. Cennik: 
  Ceny w zł brutto (z VAT 23%) za komercyjny wpis/ zdjęcia:
  1-7 dni - 10 zł 
  8-14 dni - 9 zł 
  15-21 - 8 zł 
  22-30 - 6 zł 
  31-60 - 5 zł 
  61-120 dni - 4 zł 
  121-356 dni - 3 zł 
 6. Zmiana cennika nie stanowi zamiany niniejszego regulaminu. Użytkownik będzie otrzymywał wycenę zamawianej kampanii reklamowej bezpośrednio na stronie serwisu po wyborze okresu promocji. Wycena będzie podawana w kwotach netto i powiększona o podatek VAT.
 7. Administrator może zaoferować użytkownikowi ceny promocyjne i vouchery promocyjne, do wykorzystania w okresie ustalonym przez administratora, które mogą być realizowane przy składaniu zamówienia.
 8. Opłata za promowane treści może być dokonane poprzez serwis PayU, przy wykorzystaniu opcji oferowanych przez serwis przy spełnieniu zasad wymaganych przez serwis, które dostępne są na stronie serwisu PayU. W przypadku kampanii reklamowych zamawianych bezpośrednio opłata dokonywana jest na konto Administratora serwisu na podstawie umów odrębnych pomiędzy administratorem a zamawiającym.
 9. Użytkownik może składać wnioski, zażalenia i reklamacje związane z zamawianymi promocjami i kampaniami droga elektroniczną na adres  pomoc@citigram.eu  w terminie 7 dni od zakończenia kampanii reklamowej.
 10. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma prawo żądać zwrotu kosztów opłaconej kampanie reklamowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efektywność prowadzonych kampanii i w związku z tym ogranicza swoją odpowiedzialność względem Użytkownika do kwoty będącej równej opłaconej kampanii.
 11. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy umawiającymi się stronami jest sąd dla siedziby Administratora.